Tag Archives: медицина

Методическа разработка на учебно-практическо занятие СПЕЦИФИЧНИ УЧЕБНИ ЦЕЛИ В края на учебно-практическото занятие студентите да са в състояние: 1. Да посочат седемте групи дезинфекционни химични средства, използвани в медицинската практика. Прочети повече “Методическа разработка на учебно-практическо занятие” »

Магнитотерапия Магнитите могат да успокоят болките в костите, да подобрят настроението и дори да намалят нивото на холестерола. Ако сложите магнит под възглавницата си нощем, той ще смекчи ударите на всекидневния стрес. Магнитотерапия се предлага в повечето санаториуми и курорти, както и в отделни лекарски кабинети. Предлагат се и различни магнитни колани и клипси, които помагат при главоболие или болки в кръста ил

Шок. Сепсис. Асептика и антисептика 1.Шок 1.1 Определение и етиопатогенеза Шокът представлява животозастрашаващ срив на хемодинамиката с критично намалена органна перфузия и последващи хипоксично-метаболитни промени на клетъчните функции. Прочети повече “Шок. Сепсис. Асептика и антисептика” »

Ортопедия /развити въпроси по конспекта за "Социални дейности" Въпрос 1: Ортопедични заболявания. Вродени аномалии на ОДА Аномалиите на горните крайници се срещат сравнително рядко. Тяхното разнообразие е твърде голямо, но много оттях нямат практическо значение и не изискват специално лечение. Аномалиите на долните крайници се срещат по-често, отколкото тези на горните крайници. Смутена ембриогенеза е основната при

История на хирургията Буквално преведено, думата "хирургия" означава, че лечението се осъществява чрез ръцете или още "занимавам се с ръчен труд". Тази дума произлиза от гръцките думи kheiros - ръка, и ergon - работа, действие. Хирургията в древността няма строго определено начало, но засега се приема, че първата операция е извършена от човека 6 000 г. пр.н.е. Това е трепанация на череп, за която е трудно да се уст

Хигиена на детско - юношеската възраст В системата на социалните ценности опазването на здравето и гарантирането на пълноценното психофизическо развитие на децата и подрастващите е национален приоритет. “Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя пред лекаря – специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително отговорна задача – да формира при децат

Бронхиална астма Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология.Безспорно е и значението на наследственото предразположение.Тя има две форми: инфекциозно- алергична(неатопична астма) и неинфекциозно –алергична(атопична астма). Най-често срещаните неинфекциозни екзоалергени са: дървесен и тревен полен, домашен прах, пъ

Специални сестрински грижи за пациенти със заболявания на дихателната система Какво представлява дихателната система? Дишането (поглъщане на кислород и отделяне на въглероден двуокис) е основна жизнена функция, присъща за повечето живи организми. Посредством този физиологичен процес в организма постъпва кислород, необходим за осъществяването на голямата част от биохимичните процеси в ролята на окислител. Посредств

Конспект въпроси и отговори по "Метаболитен синдром" Хроничните заболявания имат три фази: Здраве, рисково състояние и болест. Основна цел на превантивната медицина е да увеличи шанса на здравословната и да намали шанса на патогенната алтернатива в развитието на рисково състояние. Прочети повече “Конспект въпроси и отговори по „Метаболитен синдром“” »

Конспект по вътрешни болести 1. Анамнеза - план и правила при снемането й. Сегашно състояние - план и правила за изследването му. Болест, нозологична единица, патогенеза, клиника. Диагноза на болестта. Причини за грешка. Прогноза. Болнична документация. 2. Изследване на глава и патологични промени. Изследване на шия и патологични промени. 3. Основни симптоми и синдроми на заболяванията на дихателната система (кашли

Конспект пo хирургия за медицински сестри 1.Планова и спешна хирургия - предмет. Устройство на операционен блок. Предоперативен период и следоперативно наблюдение на болните. 2. Диагностично-инструлментални методи в хирургията - ултразвукови, рентгенови и ецдоскопски. 3. Асептика и антисептика. 4. Травматичен Шок - определение, етиопатогенеза, патосризиология, клиника, диагноза, първа медицинска помощ. Лечение. 5.

Медицина - термини и значения Лекция – системно изложение на преподавателя по определена тема по учебната програма   Разказ – изложение на учебен материал предимно с описателен характер така се свързва теорията с практиката   Обяснение – представане на нов проблем или свързва стар със нов проблем   Беседа – чрез нея се проверява мисленето ( и/или гледната точка на студента) на студентите, преподавяте

Регулация на имунния отговор 1. Регулация на имунния отговор Като всяка реакция на организма и имунният отговор трябва да има подходяща сила и продължителност, за да не бъде вредата от него повече от ползата. Това изисква точна регулация с обратна връзка. В този раздел ще разгледаме факторите, които контролират имунният отговор. 1.1. Роля на антигена Най-важният фактор, регулиращ имунния отговор, е самият антиген.

История на Катедрата по хирургия при Медицински Университет - София   Катедрата по хирургия към Медицински факултет – София е създадена през м. септември 1921 г. Нейн създател е проф. д-р Александър Станишев – учен, хирург и политик. Професор Станишев завършва Медицина в Мюнхен (1910 г.), работи като асистент в Мюнхен (1910-1912), Лозана, Берн, Линдау и защитава дисертация върху желатинозния карцином на стомах

Диспепсия Смутено храносмилане. У възрастните - предимно поради недостиг на храносмилателни ензими и промени в чревната микрофлора (дисбактериоза). Прояви: безапетитие, гадене, оригване, подуване на корема, пристъпни болки (колики), газове и др. Диспепсия у децата има в кърмаческата и ранната възраст главно поради нарушен или неправилен хранителен режим, при чревни инфекции, пневмония, отит и др.; може да се развие

Болести на белите дробове Инфекциите на белите дробове са едни от най-честите причини за посещението на  лекарските кабинети особено през есенно-зимния период. По-ниските температури на въздуха са благоприятни за разпространение на редица вируси, причинители на тези заболявания. В някои случаи особено при хора със съпътстващи хронични заболвания, към вирусната инфекция може да се насложи и бактериална инфекция. Лиц

Регулация на генната експресия   Цели на преподавателя: Да се даде представа за възможностите за регулиране на генната експресия в прокариоти и в еукариоти. След работа с този раздел студентите ще могат да постигнат следните учебни цели: Прочети повече “Регулация на генната експресия” »

Траен венозен източник (абокат) I.  Определение за абокат – пластмасова канюла за еднократна употреба, която е стерилна и апирогенна, съхранява се на стайна температура и не бива да се използва по-дълго от 24 часа (max 48 - 72 ч.). Те са с номерация от 32 до 60. С него се канюлира само периферен венозен съд. Бътерфлай се използва при деца. Тя няма водач и има само игличка. Определение за венокат – апирогенен, рен

Афазия Определение за афазия Афазията представлява локално нарушение на мозъчната кора, при което се засяга речта, нейното разбиране, но са съхранени движенията на артикулационния апарат. Исторически терминът афазия се е използвал още от Платон и е означавал липса на реч. По- късно (през V век ) Хипократ също говори за говорни нарушения.   2. Етиология на афазиите- Важно е да се уточни, че афазията не е болест

Протозоози Обща характеристика на протозоите. Класификация Протозоoзите се причиняват от едноклетъчни паразити, които са сложно ус­троени еукариотни организми в резултат на дълга еволюция. Произлезли са от прокариотни предшественици (от рода на бактериите и синьозелените водорас­ли), с които имат значителен брой общи белези. Протозоите са уникални организми. Функционално представляват самос­тоятелен организъм, а в

ЕТИОЛОГИЯ Ентеробиозата е широко разпространена паразитоза, която засяга всички възрасти, най-често детската и началната училищна възраст. Причинителят на ентеробиозата е Enterobius vermicularis - представлява кръгъл червей с размери около 1 см, белезникав цвят и шиловидно заострен заден край при женските (оттам произлиза името острица). Паразитът има тяло, покрито с кутикула, под която има хиподерма и мускулен сло