Tag Archives: медицинка сестра

Длъжностната характеристика на медицинска сестра и фелдшер   ВЪВЕДЕНИЕ Длъжностната характеристика е този писмен документ, който работодателя определя какво работниците и служителите, трябва да работят по трудовите си правоотношения и какви знания и умения трябва да притежават за тази цел. Чрез длъжностната характеристика се определя първия компонент от необходимото договорно съдържание на трудовия договор - х