Tag Archives: медицинска сестра

Методическа разработка на учебно-практическо занятие СПЕЦИФИЧНИ УЧЕБНИ ЦЕЛИ В края на учебно-практическото занятие студентите да са в състояние: 1. Да посочат седемте групи дезинфекционни химични средства, използвани в медицинската практика. Прочети повече “Методическа разработка на учебно-практическо занятие” »

Роля и задължения на медицинската сестра в профилактиката на заболявания в училищн възраст       I.   Учителят може да бъде основен помощник на лекаря при осъществяване на здравеопазването в училище Живеем във време, когато става все по-наложително здравето на българските ученици да бъде приоритетен проблем от национална величина.  Заболеваемостта сред учениците днес е два до три пъти по-висока отколкото сред други

Специални сестрински грижи за пациенти със заболявания на дихателната система Какво представлява дихателната система? Дишането (поглъщане на кислород и отделяне на въглероден двуокис) е основна жизнена функция, присъща за повечето живи организми. Посредством този физиологичен процес в организма постъпва кислород, необходим за осъществяването на голямата част от биохимичните процеси в ролята на окислител. Посредств

Конспект пo хирургия за медицински сестри 1.Планова и спешна хирургия - предмет. Устройство на операционен блок. Предоперативен период и следоперативно наблюдение на болните. 2. Диагностично-инструлментални методи в хирургията - ултразвукови, рентгенови и ецдоскопски. 3. Асептика и антисептика. 4. Травматичен Шок - определение, етиопатогенеза, патосризиология, клиника, диагноза, първа медицинска помощ. Лечение. 5.