Tag Archives: методи

Упражнения и методи с благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система упражнения за подобряване на венозния и лимфен ток. Механизми: чрез  снижаване на вътрегръдното налягане – при вдишване в гръдния кош се създава отрицателно налягане, получава се вакуумен ефект, който улеснява устремяването на венозната кръв към дясната половина на сърцето чрез разширяване на долна и горна кухи вени дясно предсърдие чр

Въвеждане в курса по "Mетоди на социалната работа" 1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА КУРСА ОТ ЛЕКЦИИ ПО МЕТОДИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА Обект на курса е социалната работа като теория и професионална практика. Предметът е изследването на методологията и набора от методи на социалната работя, присъщи за различните нейни модели, разкриване на тяхната специфика за конкретни области на отделните рискове. Предметът е свързан с разглеждан

Кризи. Методи на преодоляване Екипът по превенция на насилието предлага следните услуги: социално консултиране, семейно консултиране, психологическо консултиране и психотерапевтична работа, информационни срещи с деца и родители. Акцентът се поставя върху справяне с възникналите социални проблеми, преодоляване на житейски кризи и справяне със стреса. Специално внимание се обръща на подобряване взаимоотношенията в се

Методи на социална работа с деца Увод С демократичните промени през последните години в нашата страна неминуемо бе и провеждането на реформа в социалната  сфера. Възприемат се нови принципи и цели на социалната работа, налагат се нови методи и средства, формулират се и се изпълняват нови функции на социалния работник. Всички тези изменения неминуемо доведоха не само до формирането на нови възгледи за същността и съ

Съвременни психотерапевтични методи (реферат) Арт терапия Арт терапията е използването на художествени средства за себеизразяване и себеосъзнаване в присъствието на обучен арттерапевт.Главна цел е постигане на промяна и развитие в личностен план чрез използването на художествени материали в една сигурна и подкрепяща среда. Прочети повече “Съвременни психотерапевтични методи (реферат)” »