Tag Archives: младостта

Защо е златно времето на младостта? За човешкия живот казват, че протича така, както годишните времена. В такъв случай младостта би била пролетта: свежа, чиста, непринудена, свободолюбива, изпълнена с енергия за живот, дори малко луда и безумна. ТЯ ни дава уникалния шанс да опитаме от всичко и да открием себе си, да грешим и да се учим от грешките си, да правим глупости и да имаме време да ги поправим. За това тряб