Tag Archives: морал

Моралните измерения на справедливостта Въпросът за справедливостта стои в етиката като ключов момент от логическата верига подбуда-престъпление-възмездие. Освен чисто философски аспект, касаещ съдържанието и предназначението на понятието справедливост – онази справедливост, която винаги се стреми да възстанови равновесието във вселената, справедливостта има и морални измерения. В този материал е направен кратък, си

Жан Пиаже – стадии и източници на моралното развитие I. Когнитивно-еволюционния модел на генезиса на моралните съждения. Жан Пиаже – стадии и източници на моралното развитие Според Ж. Пиаже в когнитивното развитие съществува двуетажна прогресия: изместване от хетерономния морал на задръжките до автономния морал на сътрудничеството. Тези два етапа се различават по вярата в иманентната справедливост, използването на

Педагогическа социология   Описание на ситуацията: Стефан - ученик от 8ми клас се държи не подобаващо в час в следствие на което получава забележка за държанието си от учителката си по математика. Тя го помолва да си седне на мястото и да запази тишина. В отговор на забележката Стефан обижда учителката по брутален начин и я наплюва. Варианти за решение: 1.     Учителката излиза извън нерви при което хваща уче