Tag Archives: мотивация

Концепция за промоция на здраве – здравна мотивация Промоция на здраве е обединяващо понятие, включващо вземане на решения и мерки за промяна и подобряване на  определени фактори, влияещи върху здравето с участието както на отделния индивид, така и на цялото общество, за постигане на пълно съответствие между средата и здравето.  Терминът включва не само въздеиствието на индивида върху определени фактори , но също т

Мотивация за висше образование - Есе Защо хората се стремят към висше образование? Въпросът може да звучи и така: защо все повече хора се стремят към висше образование? Втората редакция на въпроса отчита масовизацията на висшето образование в последните десетилетия, мотивите, за която са по-различни от най-разпространените. 1. Но да започнем, така да се каже, от началото. Академичната идея има славна история. След

Моята причина да остана в България Полунощ. Времето, което човешкото съзнание най-често свързва с тайнствени, вълшебни неща. Времето на чудесата и сбъднатите мечти, на лудите купони и любовта. Съкровени мигове, в които всеки млад човек трябва да се забавлява с цялата си душа. Да обича и да бъде обичан. Да изпита поне за миг истинското щастие, а всички сетива да тържествуват в радостно опиянение. Защото веднъж е мла