Tag Archives: нагони

Психоаналитична теория за нагоните: класификация Психоаналитичната теория приема, че психичните  процеси се подхранват и подтикват от нагонни пориви. Фройд развива психологичните си теории предимно на физиологична основа. От публикуваната му кореспонденция, се виджда, че в началото на 1890 г. той прави амбициозен  опит да създаде нещо като физиологична психология /Freud, 1954/. Въпреки, че фактите не му позволяват