Tag Archives: нервна система

Заболявания на нервната система Двигателният анализатор е основен анализатор на човешкия организъм. Състои се от: проприорецептори( в мускули, стави и сухожилия) , аферентен нервен път, двигателна зона в кората на главния мозък, еферентен нервен път, периферен нерв и мускула, осъществяващ движението. В осъществяването на движенията участват две еферентни неврални системи: пирамидна и екстрапирамидна. Пирамидната си