Tag Archives: онучение

Същност на интегрираното обучение   I.                  Същност на интегрираното обучение. От Коменски насам общата педагогика и масовата училищна практика преживяха не малко промени, но едва ли някоя от тях е така силно провокираща, както появата на интегрираното обучение в специалната педагогика. Идеите за обучение на деца с увреждания в обикновеното училище започва да занимава специалистите 50 години след в