Tag Archives: организационно поведение

Организационно поведение 1.Организационно поведение Същност на организационното поведение(ОП).-област от знанието,което изследва степента на влияние, оказвано от индивидите, групата, структурата в/у поведението в организациите с цел изпълнение на това знание за повишаване на организационната ефективност.ОП е научно направление,което се занимава с разработването, предсказването и контрола на чов.поведение и на факт