Tag Archives: ортопедия

Ортопедия /развити въпроси по конспекта за "Социални дейности" Въпрос 1: Ортопедични заболявания. Вродени аномалии на ОДА Аномалиите на горните крайници се срещат сравнително рядко. Тяхното разнообразие е твърде голямо, но много оттях нямат практическо значение и не изискват специално лечение. Аномалиите на долните крайници се срещат по-често, отколкото тези на горните крайници. Смутена ембриогенеза е основната при