Tag Archives: пародия

Пародия на християнската концепция за света Разказът „На оня свят”  от Елин Пелин интерпретира класическия мотив отиване в отвъдния свят и изтъква несъвършенствата на познатия свят, проблематизира познанието за него. Авторът създава анекдотична ситуация, чрез която добава съществен нюанс в характерологията на българина. Изграждайки наивнистична картина на небесните селения, текстът пародира християнската концепция