Tag Archives: пловдив

Пловдив - градът на вечните бохеми Тепетата едва ли надхвърлят 200 м, но са първото, което забелязваме в самия център на Тракийската низина. Те са най-добрият ориентир, че пристигаме в Пловдив. Тези няколко сиенитени хълма са запазената марка на града. Някога са били седем, но след като Марково тепе било изравнено със земята за добив на чакъл, останали шест: Небет, Джамбаз, Таксим, Сахат, Джендем тепе и Бунарджика.