Tag Archives: подвиг

Мъченическият и героичен живот на хъшовете според първа глава на повестта “Немили – недраги” Иван Вазов          Любимата тема на Иван Вазов в най-значителните му творби е героизмът и самопожертвуванието на българина в последните години на турското робство. В повестта “Немили – недраги” писателят пресъздава живота на българските емигранти в Румъния – хъшовете, които безкористно и всеотдайно служат на майка България