Tag Archives: политика

Социална политика на ЕС І. Развитие на европейското сътрудничество в областта на социалната политика          Интегрираната социална политика на страните от ЕС води началото си още от сключването на ДЕИО (Договор за създаване на европейската икономическа общност) през 1957г. едновременно с реализацията на целите в този договор възниква проблемът за социалния дъмпинг и елиминирането на възможността отделни държави

Социална политика Социалната политика може да бъде разбрана като солидарността на народа с всички негови членове. Тя следва да осигурява социалната, здравната и икономическа безопасност и сигурност на индивида в социума. България се нуждае от социална политика, която да отговаря на обективната социална действителност и социалната справедливост, както и да е икономически разумна. Тя има за цел да укрепи и стабилизир

Наблюдения в огледалото на отчаяните Д-р Николай Михайлов: Българската политическа система действа като карикатура на демокрацията Д-р Николай Михайлов Доктор Михайлов, не смятате ли, че трябва вече да престанем да се вторачваме (оттласкваме) от тоталитарния период? На по-възрастното поколение ситуацията започва да прилича на 60-те и 70-те години, когато всякакви бивши партизани, идеолози и функционери про

Балканският геополитически възел и великите сили   Доц. ст.н.с. д-р Никола АВРЕЙСКИ * Балканите имат особено геополитическо положение. Като европейска опора на “мостове” към Азия и Африка, те са удобен път за нашествия, естествен театър на бойни действия и традиционен възел на световни съперничества. Това придава необичаен динамизъм на социалните процеси в региона. А глобалният резултат е превръщането на Балк