Tag Archives: превъзпитание

Ролята на родителите при превъзпитанието на деца с девиантно поведение В науката е прието определението на девиацията като тип поведение , което излиза от рамките на действащите социални норми в дадено общество. С други думи, това е отхвърленото, неодобряемото, нежеланото, опасното за отделния индивид и за обществото като цяло поведение. Терминът “девиация”, означава – отклонение от социалните норми, нарушение и се