Tag Archives: проблеми

Проблеми на психосоциалното развитие на личността. Педагогическа деонтология. Проблеми на психосоциланото развитие на личността В стремежа си да преодолее ограничеността на понятието на Фройд за детските идентификации, Ерик Ериксон представя своето разбиране за развитието на идентичността на Аз-а, като един непрекъснат цикъл, който продължава през целия живот. Той проследява психосоциалното развитие на личността от

Деца на улицата Анализ на закрилата и грижите в България през 2002 г., които  държавни институции и неправителствени организации предоставят на безнадзорните деца   Прочети повече “Деца на улицата” »

Общи проблеми на психическото развитие 1. Способност за развитие   Дали е уместно използването на словосъчетанието „постъпателно развитие”? Не е ли вярно, че самата дума „развитие” предполага наличието на промени в позитивна посока, т.е. постъпателност? Ако не са налице такива положителни промени, а наблюдаваме отрицателни, говорим за деградация. Ако не са налице изобщо промени, тогава имаме застой или съхраня

Безнадзорни деца. Проблеми и план за защита Дeца на улицата се срещат днес в почти всички региони на света. До преди няколко години наблюдения от Европа  показват, че феноменът деца на улицата /безнадзорни деца/ се проявява изключително в развиващите се страни. Днес дискусията за съществуването на безнадзорните деца е неизбежна. Който наистина иска да ги види, ще ги намери, както в центровете на големите градове, т

Проблеми на възпитанието и ценностите в отношенията между родители и деца в съвременното българско семейство Днешното съвременнo семейство е променило твърде много своята вътрешна структура катo резултат най-вече от промените в икономическата сфера. Оснoвната подмяна на морални ценности, противоречията между амбициите и ролевите задачи на мъжа и жената в семейството се отразяват неблагоприятно върху формирането на

Особености на обучението на деца с проблеми в развитието Интегрираното обучение е форма на обучение на деца със специални образователни потребности, при която всяко от тях се обучава в масово училище, но по план, съобразен с индивидуалните му възможности. В България интегрираното обучение е прието официално (вж. Закон за народната просвета, Закон за интеграция на хората с увреждания). То обхваща деца с интелектуалн