Tag Archives: промоция на здравето

Концепция за промоция на здравето Ако си отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето , ние ще намерим ключа , с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели. Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на съвременната медицина и преди всичко на комплексните медико-социални и епидемиологически изследвания.