Tag Archives: Протозоози

Протозоози Обща характеристика на протозоите. Класификация Протозоoзите се причиняват от едноклетъчни паразити, които са сложно ус­троени еукариотни организми в резултат на дълга еволюция. Произлезли са от прокариотни предшественици (от рода на бактериите и синьозелените водорас­ли), с които имат значителен брой общи белези. Протозоите са уникални организми. Функционално представляват самос­тоятелен организъм, а в