Tag Archives: реферат

Бащите на философската антропология Изучаването на човешката природа е свързано с физическата му характеристика като животно и уникалната му небиологическа характеристика, наричана култура. Границите на антропологията с останалите науки (философия, биология, езикознание, психология, социология, история, теология и медицина) са размити и трудно отличими, тъй като „човекът“, като обект на изучаване, се изследва и от

Възникване на древните олимпийски игри - реферат   1.Въведение-Под лозунга „Един свят,една мечта” стартират XXIX летни олимпийски игри в Пекин,Китай от 8 до 24 август 2008г.Мотото е избрано сред 211 000 предложения,дошли от целия свят с инициативата всички хора да усетят олимпийският дух и да построят едно по-добро бъдеще за човечеството.Надпреварите по футбол,плуване,ветроходство и други спортове са в съседни

Социални и вътрешно-семейни стресори и влиянието им върху съпружеските отношения          В различните етапи от развитието на човешката общност, всеки член на социума е способен да даде определение за същността на понятието семейство, като това определение винаги e и отражение на разбиранията, нагласата, потребностите на индивида, определящ същността на понятието. Понятието семейство не би могло да бъде определено

Социална политика Социалната политика може да бъде разбрана като солидарността на народа с всички негови членове. Тя следва да осигурява социалната, здравната и икономическа безопасност и сигурност на индивида в социума. България се нуждае от социална политика, която да отговаря на обективната социална действителност и социалната справедливост, както и да е икономически разумна. Тя има за цел да укрепи и стабилизир

Интерпретация на сънищата Увод   Сънищата могат да бъдат загадачни и мистериозни. В миналато те често са били асоциирани с божествени послания и пророчества. И така, както можем да се чудeм какво конкретно означава даден сън, така също можем да спорим за това какво причинява сънищата. Настоящият реферат съдържа материали от книги, преведени на български от английски език, поради което моля предварително да бъд

Въображението,като най сложния познавателен процес, които се развива въз основа на мисленето Видове въображение.Творческо въображение. Един от най-богатите по възможности за пресъздаване на дейст­вителността процеси в човешката психика е въображението. Въображението е процес, който се реализира при участието на мисленето, волята, чувствата и вниманието, а като факт то е немисли­мо без предишните възприятия, без пам

Емоционално развитие на детето Светът на всяко едно дете е свят,изпълнен с емоции.Емоциите са форми на отражение на реалния свят,чрез които се проявява отношението на човека към живота,природата и обществото. Източници на емоциите са както външните предмети и явления,така и самата дейност на човека,неговото поведение.Емоциите се обуславят от характера на външните въздействия и от нуждите и потребностите на човека,о

Реферат - Виготски ВИГОТСКИ (Выготский) Лев Семьонович (1896–1934) Руски психолог и педагог. Основател на т.нар. школа на Виготски. Работи съвместно с А. Лурия по създаването на културно-историческата концепция за развитието на висшите психични функции. Известен с изследванията си върху структурата и развитието на човешкото съзнание и съотношението между мисленето и речта. Предлага психиката да се разглежда като со

  След 1989г. потреблението на редица хранителни стоки намаля драстично, тъй като българската хранително-вкусова промишленост беше подложена на рязкото въздействие на неблагоприятни вътрешни и външни фактори, специфични за отрасъла.  В тази връзка станахме свидетели на няколко явления: Прочети повече “Степен на задоволеност – Реферат” »

Циганите - реферат Циганите произлизат от Индия – това може би знае всеки човек от обща култура. Това зная и аз, но по интересното в случая е защо ромите не са се върнали там или защо след като са мигрирали не са създали своя собствена държава, като евреите, например. По повод изучаваната от мен дисциплина „Етнически проблеми” ми се наложи да прочета не малко литература за този етнос и така научих доста за цигански

Социална политика на ЕС 1.Въведение Социалната политика на Европейския съюз има за цел да смекчава най-съществените различия в националните схеми и програми, да улеснява свободното движение на работниците, да създава предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд, да усъвършенства равнището на професионалното образование и да подпомага преквалификацията и реинтеграцията на лицата, които

Клетката - основна единица на живота 1. Цели Автор Проф. Тодор Николов Цели на преподавателя: В тази преговорна глава се прави кратък преглед на изученото в химията и биологията. Затова целите са да се акцентира на значението, видовете, състава и структурната организация на клетките, да се въведе представата за протичащите в тях метаболитни процеси и да се разгледат примери за значението на тези знания за клиниката

Екстази Екстазито може да активира скрито заболяване. Тя качва телесната температура, ускорява пулса, вдига кръвното, но най-вече унищожава хиляди мозъчни клетки. Екстази е синтезиран в началото на миналия век като средство за потискане на апетита. Негови предшественици са етеричните масла, съдържащи се в мускатовия орех, семената на тръстиката, шафрана, магданоза, копъра и ванилията. Употребява се като хапчета или

Реферат по Свят и личност ТЕМА: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 1.   Регламентиране на достъпа до информация Регламентирането на достъпа до информация в България е уредено чрез Закона за достъп до обществена информация, който  дава право на всеки на определен достъп до информация. Това означава, че: Прочети повече “Достъп до информация – реферат” »