Tag Archives: родители

Необходимостта от консултиране и обучение на бъдещите родители и разкриване на специализирани курсове   Променилите се демографски условия и социално-икономическа среда налагат да се подходи по нов начин към прилаганите досега принципи на отглеждане и възпитание на децата в доучилищна възраст. Разширява се кръгът на обектите и субектите на възпитателния процес – частни детски градини, детски кътове в обществен

Ролята на родителите при превъзпитанието на деца с девиантно поведение В науката е прието определението на девиацията като тип поведение , което излиза от рамките на действащите социални норми в дадено общество. С други думи, това е отхвърленото, неодобряемото, нежеланото, опасното за отделния индивид и за обществото като цяло поведение. Терминът “девиация”, означава – отклонение от социалните норми, нарушение и се