Tag Archives: свят и личност

Природа и общество. Противоречивото отношение между тях Много често, в наши дни, човек  си задава въпроса “Кой съм аз?”, като търси отговор на него, и чертае граница между себе си и другите, да търси нови единения и да отмества пределите на обитаваната територия. Отношенията му с природата обаче имат важна роля, за да прави всичко това. Днешно време ние говорим за два вида общества- предмодерни и модерни. И разлика

Социална политика на ЕС 1.Въведение Социалната политика на Европейския съюз има за цел да смекчава най-съществените различия в националните схеми и програми, да улеснява свободното движение на работниците, да създава предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд, да усъвършенства равнището на професионалното образование и да подпомага преквалификацията и реинтеграцията на лицата, които

Интересното наследство на България Когато разговарям с чужденци, често ми задават въпроса "Какво е най-характерно за България?". Винаги отговарям с българските бродерии, киселото мляко, ракията. Но всъщност смятам, че най-характерното нещо за България е трабантът. Трабантът е кола, създадена в Източна Германия около 1950 г. С много обич българите понякога наричат тази кола "кошница", защото е изработена от същия ма

Мит ли са добродетелите на българина? Преди време под една от най-известните си картини Пол Гоген написал: “ Откъде идваме? Кои сме? Накъде отиваме?” Макар и без толкова философски подтекст, би било добре ако всеки от нас поне веднъж в живота си си зададе същите въпроси. За съжаление, поради ред трагични исторически катаклизми, българската историческа памет не се простира толкова далеч и назад във времето, за да от

Де е Българското??? Имало едно време...така започва всяка приказка. Така започва и всяка история за миналото. Така започва и моята история за това, което се случва в България. България - малка страна, с малко население, с малко планини, едно единствено моренце и един народ, който се губи в мечтите си да бъде някой друг...Един народ със славно минало, което обаче не се помни. Къде са отишли българското достойнство и

Българският модел Ако сме дали нещо на света - това е българският модел. Той е - както Хеопсовата пирамида или Вавилонската кула - нашият принос в съкровищницата на човечеството. Казано сложно - това е състояние на духа. Определен начин на мислене. Тип душевност. Казано просто - обратното на всичко това. Колумб тръгва за Индия и открива Америка. Ние тръгваме за Америка и стигаме в Индия. Все откриваме Америка и все

Глобализацията - надежди и тревоги През последното десетилетие все по-често се говори за ефекта от глобализацията, за надеждите и тревогите свързани с нея. Видимо е как бързото развитие на комуникациите, превръщането на компютъра в неделима част от ежедневието, електронните медии, създаването на съюзи като EU и NATO предопределят развитието на едно унифицирано общество. Налагането на общи стандарти, които да осигур

Реферат по Свят и личност ТЕМА: ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ 1.   Регламентиране на достъпа до информация Регламентирането на достъпа до информация в България е уредено чрез Закона за достъп до обществена информация, който  дава право на всеки на определен достъп до информация. Това означава, че: Прочети повече “Достъп до информация – реферат” »