Tag Archives: семейств

Същност на семейството, еволюции, функции Семейството е незаменима среда за човешкия живот.То е център на задоволяване на човешките потребности избирателно,устойчиво,повтарящо се.Изследването на семейството е проблем,който е на вниманието на учените от дълги години насам.Изучават се различните характеристики и процеси,които протичат в него:удовлетвореност на съпрузите от брака,структура на семейните роли,разпределе