Tag Archives: смисъл

Какъв е смисълът на моя живот? - Есе Kакъв е смисълът на моя живот? Това е въпросът, който всеки човек си задава през различните периоди от своя живот, когато спира погледа си в миналото и усмисля постигнатото. Аз не бих могъл да отговоря еднозначно какъв е смисълът на моя живот, тъй като в различните етапи от моето съществуване аз съм имал различни мечти, желания и цели, които са ми давали стимул да продължавам на