Tag Archives: социални дейности

Развити въпроси по неврология за студенти по "Социални дейности" ОБЩА НЕВРОЛОГИЯ: 01. Въведение в неврологията: Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Неврологията се разделя на обща и специална. Общата неврология изучава анатомията, физиологията и биохимията на нервната система. Занимава се и с разстройствата предизвикани от различни патогенни аг

Конспект въпроси и отговори по "Метаболитен синдром" Хроничните заболявания имат три фази: Здраве, рисково състояние и болест. Основна цел на превантивната медицина е да увеличи шанса на здравословната и да намали шанса на патогенната алтернатива в развитието на рисково състояние. Прочети повече “Конспект въпроси и отговори по „Метаболитен синдром“” »

Необходимостта от консултиране и обучение на бъдещите родители и разкриване на специализирани курсове   Променилите се демографски условия и социално-икономическа среда налагат да се подходи по нов начин към прилаганите досега принципи на отглеждане и възпитание на децата в доучилищна възраст. Разширява се кръгът на обектите и субектите на възпитателния процес – частни детски градини, детски кътове в обществен