Tag Archives: средства

Средства на кинезитерапията Основно средство на КТ е физическото упражнение (ФУ), а допълнителните средства са слънце, въздух и вода и лечебния масаж. Класификация на ФУ Прочети повече “Средства на кинезитерапията” »

Технически помощни средства За да се разбере първостепенната роля на техническите помощни средства в процесите на социална рехабилитация и интеграция на хората с увреждания, трябва да се обърнем към дефиницията на самите понятия "увреждане" и "технически помощни средства" "Увреждане" е всяка загуба или анормалност на психическата, физиологическата или анатомическата структура или функции. За да могат хората с увреж