Tag Archives: статистика

Лекция - Статистика 1. Измервания и скали 1. Предмет на статистиката. Статистиката се занимава със събиране и анализ на данни. Данните се получават в резултат на наблюдения на определен брой статистически единици, които в психологията като правило са индивиди (персони). Групата от индивиди, над които е извършено наблюдението се нарича извадка (sample), а броят на единиците в извадката се нарича обем на извадката (s

Задачи по статистика зад. :: Разполагаме със следните данни: xi fi xi’ xi’*fi c 3,5 – 5,5 8 4,5 36 8 5,5 – 7,5 13 6,5 84,5 21 7,5 – 9,5 10 8,5 85 31 9,5 – 11,5 6 10,5 63 37 11,5 – 13,5 3 12,5 37,5 40 Σ 40   306   xi= себестойност на единица изделие (лева) fi = брой предприятия Да се изчисли средната себестойност на 1-ца изделие обща за всичките 40 предприятия, чрез: а) средна аритметична