Tag Archives: студенти

Деформации на гръдния кош Гръбначните изкривявания в странична или предно-задна посока, порочното телодържание, лошата работна поза и други често пъти водят до деформации на гръдния кош. Те се отразяват неблагоприятно на естетическия вид на фигурата и на функциите на гръдните органи. Причини: -          вродени - вродени неправилни форми на костния скелет на гръдния кош - неправилни прешлени, неправилни ребра, срас

Заболявания на гръбначния мозък Биват възпалителни (полиомиелит) и травматични. Травмите на гръбначния мозък биват: сътресение, контузия и кръвоизлив. Характерно е, че може да се получи пълно или частично прекъсване на гръбначния мозък. За сътресението е характерно, че след проясняване на съзнанието се установява засягане функцията на крайниците, тазово-резервоарни смущения и др., които преминават след 2-3 часа. Пр

Заболявания на дихателната система От гледна точка на физиологията имаме два вида дишане: външно и вътрешно. При външното дишане имаме три основни момента: въздухообменът при вентилацията с поемането и издишването на въздуха; разпределението на въздуха в отделните части на БД; дифузия – преминаване на кислорода от алвеолите в кръвта. При вътрешното дишане има два момента: преминаването на кислорода от кръвта в тъка

Общи методически изисквания и правила при провеждането на кинезитерапия   Условно се разделят на три групи – педагогически, физиологични и терапевтични. Прочети повече “Общи методически изисквания и правила при провеждането на кинезитерапия” »

Упражнения и методи с благоприятно въздействие върху сърдечно-съдовата система упражнения за подобряване на венозния и лимфен ток. Механизми: чрез  снижаване на вътрегръдното налягане – при вдишване в гръдния кош се създава отрицателно налягане, получава се вакуумен ефект, който улеснява устремяването на венозната кръв към дясната половина на сърцето чрез разширяване на долна и горна кухи вени дясно предсърдие чр

Методическа разработка на учебно-практическо занятие СПЕЦИФИЧНИ УЧЕБНИ ЦЕЛИ В края на учебно-практическото занятие студентите да са в състояние: 1. Да посочат седемте групи дезинфекционни химични средства, използвани в медицинската практика. Прочети повече “Методическа разработка на учебно-практическо занятие” »

Концепция за промоция на здравето Ако си отговорим на главния и основен въпрос в медицината – от какво непосредствено зависи здравето , ние ще намерим ключа , с който до голяма степен можем да решим проблемите на здравето и неговите стратегически цели. Отговорът на този въпрос е възможен благодарение на успехите на съвременната медицина и преди всичко на комплексните медико-социални и епидемиологически изследвания.

Роля и задължения на медицинската сестра в профилактиката на заболявания в училищн възраст       I.   Учителят може да бъде основен помощник на лекаря при осъществяване на здравеопазването в училище Живеем във време, когато става все по-наложително здравето на българските ученици да бъде приоритетен проблем от национална величина.  Заболеваемостта сред учениците днес е два до три пъти по-висока отколкото сред други

Пневмония Пневмонията е възпалително заболяване на белите дробове, при което се нарушава нормалния процес на дишане и възниква опасно за здравето състояние. При пневмония се засягат по отделно или най-често заедно така наречените "алвеоли" и "интерстициум". Алвеолите са най-малките въздушни структури на белите дробове. Те представляват своеобразни "сакчета", в които се извършва газообмена между вдишания въздух и кр

Магнитотерапия Магнитите могат да успокоят болките в костите, да подобрят настроението и дори да намалят нивото на холестерола. Ако сложите магнит под възглавницата си нощем, той ще смекчи ударите на всекидневния стрес. Магнитотерапия се предлага в повечето санаториуми и курорти, както и в отделни лекарски кабинети. Предлагат се и различни магнитни колани и клипси, които помагат при главоболие или болки в кръста ил

Гръбначно изкривяване За такова се приема всяко трайно отклонение от нормалната форма на гръбначния стълб. Те биват: вродени и придобити. Придобитите от своя страна се делят на структурни ( патологични изменения в ГС и окололежащите тъкани) и функционални( няма органични изменения) Според посоката на изкривяването биват странични ( във фронталната равнина) и предно-задни ( в сагиталната равнина) Страничните са - ск

Анорексия и булимия ОПИСВАНЕ НА СЛУЧАЙ   Магдалена е на 19 години, отглежда се в уравновесено семейство. Майката е учителка по литература, а бащата работи в счетоводна къща. В последния клас на гимназията решила, че е дебела и започнала да пази диета. Страшно искала да прилича на манекенките, които гледала по фешън-канала. Първо се отказала от закуската сутрин. В семейството й никой не излизал от къщи, без да

Длъжностната характеристика на медицинска сестра и фелдшер   ВЪВЕДЕНИЕ Длъжностната характеристика е този писмен документ, който работодателя определя какво работниците и служителите, трябва да работят по трудовите си правоотношения и какви знания и умения трябва да притежават за тази цел. Чрез длъжностната характеристика се определя първия компонент от необходимото договорно съдържание на трудовия договор - х

Бронхит 01 Какво представлява бронхитът? Бронхитът е заболяване, при което се развива възпаление на част от въздухосносните пътища на белите дробове. Това е система от разклоняващи се тръбовидни органи - трахея, бронхи и бронхиоли, изграждащи така нареченото "бронхиално дърво", през които в процеса на дишане преминава въздушния поток. Възпалението на "бронхиалното дърво" води до нарушаване на въздушния поток през н

Шок. Сепсис. Асептика и антисептика 1.Шок 1.1 Определение и етиопатогенеза Шокът представлява животозастрашаващ срив на хемодинамиката с критично намалена органна перфузия и последващи хипоксично-метаболитни промени на клетъчните функции. Прочети повече “Шок. Сепсис. Асептика и антисептика” »

Ортопедия /развити въпроси по конспекта за "Социални дейности" Въпрос 1: Ортопедични заболявания. Вродени аномалии на ОДА Аномалиите на горните крайници се срещат сравнително рядко. Тяхното разнообразие е твърде голямо, но много оттях нямат практическо значение и не изискват специално лечение. Аномалиите на долните крайници се срещат по-често, отколкото тези на горните крайници. Смутена ембриогенеза е основната при

Рефракционни аномалии Намаляването на остротата на зрението се обуславя най-вече от различни аномалии в рефракцията (пречупващата способност) на очите, като: миопия, хиперметропия, пресбиопия, астигматизм. Какво представлява късогледството? Прочети повече “Рефракционни аномалии” »

Развити въпроси по неврология за студенти по "Социални дейности" ОБЩА НЕВРОЛОГИЯ: 01. Въведение в неврологията: Неврологията е наука, която се занимава с нормалните функции и болестните разстройства на нервната система. Неврологията се разделя на обща и специална. Общата неврология изучава анатомията, физиологията и биохимията на нервната система. Занимава се и с разстройствата предизвикани от различни патогенни аг

История на хирургията Буквално преведено, думата "хирургия" означава, че лечението се осъществява чрез ръцете или още "занимавам се с ръчен труд". Тази дума произлиза от гръцките думи kheiros - ръка, и ergon - работа, действие. Хирургията в древността няма строго определено начало, но засега се приема, че първата операция е извършена от човека 6 000 г. пр.н.е. Това е трепанация на череп, за която е трудно да се уст

Хигиена на детско - юношеската възраст В системата на социалните ценности опазването на здравето и гарантирането на пълноценното психофизическо развитие на децата и подрастващите е национален приоритет. “Хигиената на детско-юношеската възраст”, като научна дисциплина с преимуществено профилактична насоченост, поставя пред лекаря – специалист по “ХДЮВ” именно тази изключително отговорна задача – да формира при децат

Бронхиална астма Бронхиалната астма е заболяване, което протича с пристъп на задух в следствие обратимо генерализирано стеснение на бронхите с алергична етиология.Безспорно е и значението на наследственото предразположение.Тя има две форми: инфекциозно- алергична(неатопична астма) и неинфекциозно –алергична(атопична астма). Най-често срещаните неинфекциозни екзоалергени са: дървесен и тревен полен, домашен прах, пъ

Ароматотерапия Силата и неустоимото въздействие на ароматите са отдавна добре познати. Създаването на положителни емоции с помощта на благоуханията датира още от древността. С аромати са експериментирали алхимиците, използвани са при различни обреди, жриците на любовта също са си служили с тях... Ароматът на чистота и свежест, както на жилището, така и на самия човек, е в основата на всички благотворни обонятелни в

Вещества изграждащи живата материя Предмет на БХ и патобиохимията •БХ изучава молекулните основи на живота в разнообразните му проявления – от вирусите до човека. •БХ изучава: Прочети повече “Вещества изграждащи живата материя” »

Технически фишове за медицински сестри   Технически фиш за задълженията на медицинската сестра при поставяне на абокат Траен венозен източник (абокат/канюла) I. Определение за абокат – пластмасова канюла за еднократна употреба, която е стерилна и апирогенна, съхранява се на стайна температура и не бива да се използва по-дълго от 24 часа (max 48 - 72 ч.). Те са с номерация от 32 до 60. С него се канюлира само

Специални сестрински грижи за пациенти със заболявания на дихателната система Какво представлява дихателната система? Дишането (поглъщане на кислород и отделяне на въглероден двуокис) е основна жизнена функция, присъща за повечето живи организми. Посредством този физиологичен процес в организма постъпва кислород, необходим за осъществяването на голямата част от биохимичните процеси в ролята на окислител. Посредств

Конспект въпроси и отговори по "Метаболитен синдром" Хроничните заболявания имат три фази: Здраве, рисково състояние и болест. Основна цел на превантивната медицина е да увеличи шанса на здравословната и да намали шанса на патогенната алтернатива в развитието на рисково състояние. Прочети повече “Конспект въпроси и отговори по „Метаболитен синдром“” »

Концепция за промоция на здраве – здравна мотивация Промоция на здраве е обединяващо понятие, включващо вземане на решения и мерки за промяна и подобряване на  определени фактори, влияещи върху здравето с участието както на отделния индивид, така и на цялото общество, за постигане на пълно съответствие между средата и здравето.  Терминът включва не само въздеиствието на индивида върху определени фактори , но също т

Конспект по вътрешни болести 1. Анамнеза - план и правила при снемането й. Сегашно състояние - план и правила за изследването му. Болест, нозологична единица, патогенеза, клиника. Диагноза на болестта. Причини за грешка. Прогноза. Болнична документация. 2. Изследване на глава и патологични промени. Изследване на шия и патологични промени. 3. Основни симптоми и синдроми на заболяванията на дихателната система (кашли

Конспект пo хирургия за медицински сестри 1.Планова и спешна хирургия - предмет. Устройство на операционен блок. Предоперативен период и следоперативно наблюдение на болните. 2. Диагностично-инструлментални методи в хирургията - ултразвукови, рентгенови и ецдоскопски. 3. Асептика и антисептика. 4. Травматичен Шок - определение, етиопатогенеза, патосризиология, клиника, диагноза, първа медицинска помощ. Лечение. 5.