Tag Archives: текст

Форматиране на текст в HTML   Форматиране на текст Paragraph Tag <p> <p>  тагът дефинира параграфи. Използвайки този таг се появява бяла линия (отстъп) под и над текста в параграфа. Тези автоматични отстъпи отграничават един параграф от друг и тяхната големина зависи от стилът по подразбиране, които използват различните браузъри. Прочети повече “Форматиране на текст в HTML” »