Tag Archives: туризма

География на туризма в България   І. Същност и особености на туризма Туризмът e пътуване /разходка/ с цел възстановяване и почивка. Туристическото пътуване е свързано с опознаване на нови селища и местности, на бита и културните особености на хората. Туристите попадат в нова среда и се откъсват от ежедневието си, което е дълбокият смисъл на туризма като дейност. Към туризма се отнасят и дейностите, подпомагащи