Tag Archives: уеб страница

1 Comment

Публикуване на уеб страница в интернет Преди да се пристъпи към публикуване на готовата интернет страница в интернет е добре да сте запознати с някои основни термини, с които неименуемо ще се сблъскате, когато се регистрирате за безплатно уеб пространство или купувате такова. Прочети повече “Публикуване на уеб страница в интернет” »

Създаване на първата Ви уеб страница с HTML, писан на Notepad 1-ва HTML страница. Среда за писане на код. За създаване на html-страница е нужен някакъв текстов редактор, например Notepad, който е част от пакета на Windows. За да отворите Notepad натиснете бутон "Start" най-долу, най-вляво на екрана, след което изберете Programs->Accessories->Notepad. Прочети повече “Създаване на първата Ви уеб страница