Tag Archives: ученици

Защо е златно времето на младостта? За човешкия живот казват, че протича така, както годишните времена. В такъв случай младостта би била пролетта: свежа, чиста, непринудена, свободолюбива, изпълнена с енергия за живот, дори малко луда и безумна. ТЯ ни дава уникалния шанс да опитаме от всичко и да открием себе си, да грешим и да се учим от грешките си, да правим глупости и да имаме време да ги поправим. За това тряб

Индивидуалното развитие на човека и животните започва от една оплодена яйцеклетка.В зряла възраст човешките клетки нарояват около 100 000 милиарда.Но клетките не са безсмъртни.Голяма част от тях непрекъснато отмират и приблизително толкова се възстановяват.Отдавна е установено,че единственият път за размножаване на клетките е деленето на предшестващите ги клетки. Деленето на клетките не означава само увеличаване на

Синтаксиса като наука. Основни признаци на изречението. Части на изречението I. Синтаксиса като наука. 1. Обща характеристика. Думата синтаксис е старогръцка и означава връзка, построение, ред, устройство. Синтаксиса е наука за свързването на думите в изречението. Синтаксиса се занимава с две езикови единици – словосъчетанието и изречението. Дълго време се смятало, че основната единица на синтаксиса е словосъчетани

Хан Тервел /701 – 721/ Годината на раждането му е неизвестна. Според изричното указание на Именника Тервел бил от рода Дуло. На това основание се приема за син на Аспарух и негов непосредствен приемник. Той се възкачил на престола през 701 г. Първите сведения за Тервел са едва от 704 г. във връзка със съдбата на низвергнатия византийски император Юстиниан II. Прозвището Ринотмет (безносия) било прикачено към името

Сложно изречение и пунктуация 1.  Сложно съчинено изречение – състои се от равноправни по смисъл прости изречения (всяко от тях може да съществува самостоятелно); връзката между простите изречения е съчинителна – осъществява се без съюзи (със запетая) или със съчинителни съюзи; Прочети повече “Сложно изречение и пунктуация” »

Стара Загора ГЕОГРАФИЯ Стара Загора е един от големите градове в страната. Намира се в Южна България — северна ширина 42с25', из­точна дължина 25°38'и надморска височина 197 м. Разполо­жен е на висока тераса, наклонена на юг и изток. На юг от града се простира равното Старозагорско поле, в което виреят зърнени и маслодайни култури: ориз, памук, смокиня, лаврово дърво, нар, бадеми, райска ябъл­ка и   др. Тук се отгл

Какъв е смисълът на моя живот? - Есе Kакъв е смисълът на моя живот? Това е въпросът, който всеки човек си задава през различните периоди от своя живот, когато спира погледа си в миналото и усмисля постигнатото. Аз не бих могъл да отговоря еднозначно какъв е смисълът на моя живот, тъй като в различните етапи от моето съществуване аз съм имал различни мечти, желания и цели, които са ми давали стимул да продължавам на

Легенда за основаването на гр.Ахтопол Придружен от синовете си, Посейдон пръв пристигна на Олимп за съвeта на боговете. Когато той отиде при Зевс, синовете му приеха човешки образ и най-красивият от тях беше Делфин. Разхождайки се, те видяха на една осветена и стоплена от слънцето поляна три девойки да се люлеят в три златни люлки. Делфин се доближи до едната, усмивката на която грееше като слънце и моментално стоп

Как в Стара Загора летяха прасета Торнадото или смерчът е опустошителен вятър със скорост до 500 км/ч, движещ се обикновено на изток, но сам определящ движението си. Той се появява на места, където студеният и едновременно с това влажен въздух се сблъсква с топъл и сух, в зоната на между завихрянето на въздушното течение и силната градушка. Когато се появи смерчът, небето става тъмнозелено, чува се нещо подобно на

Човекът - Есе Човекът е наистина труден за разбиране. Биологично той не се различава съществено от останалите бозайнци, но въпреки това притендира, че заема върховата точка в еволюционната пирамида, заради неприсъщото за другите видове отношение към себеподобните. За това в езикът на хората са се появили думи и изрази, класифициращи подобно поведение: „хуманно отношение”, „човещина”, „състрадание” и т.н. Но връщайк

Светлината - Есе Светлината е тази, която дава материалните очертания на заобикалящият ни свят. Но можем ли безрезеврно да вярваме на това, което виждат очите, това ли е реалността или игра на сенките? Така например ако погледнем пръчка, поставена зад чаша вода, тя изглежда пречупена. Следователно не можем да се доверим  изцяло на зрителните си сетива, нужно ни е нещо повече, за да отсеем истината от лъжата, фалшив

Природа и общество. Противоречивото отношение между тях Много често, в наши дни, човек  си задава въпроса “Кой съм аз?”, като търси отговор на него, и чертае граница между себе си и другите, да търси нови единения и да отмества пределите на обитаваната територия. Отношенията му с природата обаче имат важна роля, за да прави всичко това. Днешно време ние говорим за два вида общества- предмодерни и модерни. И разлика

Социална политика на ЕС 1.Въведение Социалната политика на Европейския съюз има за цел да смекчава най-съществените различия в националните схеми и програми, да улеснява свободното движение на работниците, да създава предпоставки за повишаване на заетостта и подобряване на условията на труд, да усъвършенства равнището на професионалното образование и да подпомага преквалификацията и реинтеграцията на лицата, които

Село Люляк, oбщина Стара Загора Според историческите извори Люляк е сравнително ново селище. Основали го преди около 300 години българи от няколко съседни турски махали и преселници от Балкана. До началото на 50-те години то носи името Нова махала. При създаването на окръзите и околиите се оказало, че в Старозагорско има няколко селища с такова име. След бурно общоселско събрание хората приели единодушно предложени

“По жицата” – разказ за страданието и надеждата в човешкия живот Йордан Йовков Йовковият художествен свят е свят на красота, мъдрост, благородство и любов, за това той има облагородяващо въздействие върху човешката душа. Такъв е и разказът “По жицата”, в който оживява една човешка драма. “По жицата” е разказ за страданието и болката, но и за вярата в доброто и за надеждата, която спасява човешките души. Още в първи

“Венчайте България с лаврови венци” – “Опълченците на Шипка” Иван Вазов   Одата “Опълченците на Шипка” е художествен израз на преклонението на Иван Вазов пред подвига на безименните защитници на Орлово гнездо. Тя е последната творба от безсмъртния пантеон на героите – “Епопея на забравените” и има за цел да покаже, че България не е получила даром свободата си. Вазов рисува ярки картини на великата битка. В най-драм

“Бяха сред обществото, но бяха в пустиня” (“Немили  - недраги” Иван Вазов)             Любимата тема на Иван Вазов в най-значителните му творби е героизмът и самопожертвуванието на българина в последните години на турското робство. В повестта “Немили – недраги” писателят пресъздава живота на българските емигранти в Румъния – хъшовете, които безкористно и всеотдайно служат на майка България. Във втора глава на повес

Мъченическият и героичен живот на хъшовете според първа глава на повестта “Немили – недраги” Иван Вазов          Любимата тема на Иван Вазов в най-значителните му творби е героизмът и самопожертвуванието на българина в последните години на турското робство. В повестта “Немили – недраги” писателят пресъздава живота на българските емигранти в Румъния – хъшовете, които безкористно и всеотдайно служат на майка България

Как бунтовникът си представя картината на победното завръщане “На прощаване” – Христо Ботев Ботевата поезия е съхранила най-драматичните търсения на българина възрожденец. В стихотворението “На прощаване” поетът представя своята житейска позиция за смисъла на човешкият живот. В синовната си изповед Ботевия лирически герой разкрива духовния си свят, изпълнен с копнеж за свобода, подвиг и безсмъртие. Една от най-поет

Как бунтовникът си представя картината на юнашката смърт “На прощаване” – Христо Ботев Ботевата поезия е съхранила най-драматичните търсения на българина възрожденец. В стихотворението “На прощаване” поетът представя своята житейска позиция за смисъла на човешкият живот. В синовната си изповед Ботевия лирически герой разкрива духовния си свят, изпълнен с копнеж за свобода, подвиг и безсмъртие. Бунтовникът си предст

Чувствата и мислите на лирическия герой, разкрити в увода на стихотворението “На прощаване” Христо Ботев          Ботевата поезия е съхранила най-драматичните търсения на българина възрожденец. В стихотворението “На прощаване” поетът представя своята житейска позиция за смисъла на човешкият живот. В синовната си изповед Ботевия лирически герой разкрива духовния си свят, изпълнен с копнеж за свобода, подвиг и безсмъ

Историята на един пропаднал живот “Маминото детенце” от Любен Каравелов          В сатиричната повест “Маминото детенце” Любен Каравелов разглежда проблем, актуален за времето – връзката между поколенията и взаимоотношенията между родители и деца. Творбата е разказ за историята на едно чорбаджийско дете, което израствайки в бездуховна и паразитна среда, нравствено деградира и морално пропада. Чорбаджииският син Ник

Образите на Нено и Неновица В сатиричната повест “Маминото детенце” Любен Каравелов разглежда проблем, актуален за времето – връзката между поколенията и взаимоотношенията между родители и деца. Творбата е разказ за историята на едно чорбаджийско дете, което израствайки в бездуховна и паразитна среда, нравствено деградира и морално пропада. Още в началните страници на творбата писателят рисува образите на своите ге

Пародия на християнската концепция за света Разказът „На оня свят”  от Елин Пелин интерпретира класическия мотив отиване в отвъдния свят и изтъква несъвършенствата на познатия свят, проблематизира познанието за него. Авторът създава анекдотична ситуация, чрез която добава съществен нюанс в характерологията на българина. Изграждайки наивнистична картина на небесните селения, текстът пародира християнската концепция

География на туризма в България   І. Същност и особености на туризма Туризмът e пътуване /разходка/ с цел възстановяване и почивка. Туристическото пътуване е свързано с опознаване на нови селища и местности, на бита и културните особености на хората. Туристите попадат в нова среда и се откъсват от ежедневието си, което е дълбокият смисъл на туризма като дейност. Към туризма се отнасят и дейностите, подпомагащи

Пловдив - градът на вечните бохеми Тепетата едва ли надхвърлят 200 м, но са първото, което забелязваме в самия център на Тракийската низина. Те са най-добрият ориентир, че пристигаме в Пловдив. Тези няколко сиенитени хълма са запазената марка на града. Някога са били седем, но след като Марково тепе било изравнено със земята за добив на чакъл, останали шест: Небет, Джамбаз, Таксим, Сахат, Джендем тепе и Бунарджика.

География на туризма. Понятие и значение ГЕОГРАФИЯ НА ТУРИЗМА. ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ НА БЪЛГАРИЯ. РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА У НАС. ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ Понятието "туризъм" в най-тесния смисъл на думата означава вид спорт, при който се преодоляват известни разстояния. А в смисъл това е "обиколка", "разходка". Но под думата "туризъм" се разбира и самата дейност, свързана с пътувания и организиране на прес

География на Холандия 1.Общи данни за държавата Холандия или Нидерландия (Nederland на холандски) е европейската част на Кралство Нидерландия, което включва още Холандските Антили и Аруба. Тя е конституционна монархия с парламентарна демокрация. Намира се в северозападна Европа и граничи със Северно море на Север и Запад, Белгия на Юг и Германия на Изток. Площ: 41 526 км? Население (брой): 16 150 511 Столица: Амсте

География на населението в България І.Значение и особености. Населението се изследва от много науки, сред които е и географията. Тя изучава териториалните различия в количествените и качествени характеристики на общностите от хора. Населението определя производствената и териториалната структура на стопанството, използването на природните ресурси, количеството и качеството на работната сила, пазара и др. То предста

Геомагнитно поле на Земята 1.Елементи на геомагнитното поле Сьществуването на геомагнитно поле на Земятя е било известнопреди повече от 1000 години от нашата ера;оттогава е известно и приложението на компаса. Магнитната стрелка, окачена да се люлее свободно около центъра натежеста й, заема във всяка точка от пространствотоопределено направление, като се установявапо допирателна по силовата линия на Земното на магни