Tag Archives: функции

Същност на семейството, еволюции, функции Семейството е незаменима среда за човешкия живот.То е център на задоволяване на човешките потребности избирателно,устойчиво,повтарящо се.Изследването на семейството е проблем,който е на вниманието на учените от дълги години насам.Изучават се различните характеристики и процеси,които протичат в него:удовлетвореност на съпрузите от брака,структура на семейните роли,разпределе

Значение на зрението, зрителни функции. Зрението е един от основните анализатори на организма, обезпечаващ предимно получаването на динамична информация за околния свят. Чрез зрителната модалност се осъществява рецепция на светлинна енергия, различават се предмети, явления и техните признаци- цвят, форма, величина, отдалеченост, направление, покой и движение, пространствени позиции. Зрителната функция има важна рол