Tag Archives: характеристика

Социалната работа като професия. Обща характеристика и общ анализ Що е професия   Професията е вид трудова дейност (служба или занятие), която изисква продължително и интензивно обучение и владеене на специализирани знания и умения и обикновено се регулира от професионална организация, етически кодекс и процес на лицензиране или сертификация. В Европа и Сев. Америка професионалисти са библиотекарите, дипломатите, с

Психологическа характеристика на деца с девиантно поведение (реферат) Поведението на човека е социално обусловено. Това твърдение произтича от факта, че всеки човек живее в обществото и се формира в и чрез него, разбира се това въздействие е във всички случаи опосредствено – човек се намира постоянно в малки социални групи, които оказват влияние върху него и където той извършва своята дейност. Както е многообразна

Особености на периода ранно детство   1. Обща характеристика на ранната възраст Ранната възраст е вторият период по големина на промените в психиката след младенческа възраст.  Най - типичното поведение в ранна възраст е бързото усвояване на поведение с материалните обекти, и отсъствие /относително/ на въздействия върху опознаваната в момента социална среда. Към началото на ранната възраст /началото на втората

Образите на Нено и Неновица В сатиричната повест “Маминото детенце” Любен Каравелов разглежда проблем, актуален за времето – връзката между поколенията и взаимоотношенията между родители и деца. Творбата е разказ за историята на едно чорбаджийско дете, което израствайки в бездуховна и паразитна среда, нравствено деградира и морално пропада. Още в началните страници на творбата писателят рисува образите на своите ге