Tag Archives: характеристики

Аналитични характеристики на физичните и физикохимичните методи 1.Аналитични характеристики на физичните и физикохимичните методи-чувствителност,селективност и разделителна способност.-1)Работен обхват-за да се получава достоверна количествена информация,съдържанието на налита в пробите,подготвени за измерване на АС,трябва да е в определени граници.Ако съдържанието на аналита е под долната граница,няма да има сигна

Стара Загора ГЕОГРАФИЯ Стара Загора е един от големите градове в страната. Намира се в Южна България — северна ширина 42с25', из­точна дължина 25°38'и надморска височина 197 м. Разполо­жен е на висока тераса, наклонена на юг и изток. На юг от града се простира равното Старозагорско поле, в което виреят зърнени и маслодайни култури: ориз, памук, смокиня, лаврово дърво, нар, бадеми, райска ябъл­ка и   др. Тук се отгл

География на Холандия 1.Общи данни за държавата Холандия или Нидерландия (Nederland на холандски) е европейската част на Кралство Нидерландия, което включва още Холандските Антили и Аруба. Тя е конституционна монархия с парламентарна демокрация. Намира се в северозападна Европа и граничи със Северно море на Север и Запад, Белгия на Юг и Германия на Изток. Площ: 41 526 км? Население (брой): 16 150 511 Столица: Амсте

География на населението в България І.Значение и особености. Населението се изследва от много науки, сред които е и географията. Тя изучава териториалните различия в количествените и качествени характеристики на общностите от хора. Населението определя производствената и териториалната структура на стопанството, използването на природните ресурси, количеството и качеството на работната сила, пазара и др. То предста

Сравнителни характеристики - Илиада Човекът и войнът разкрити в образите на Ахил и Хектор. (сравнителна характеристика) Ахил и Хектор, двамата най-прочути герои в "Илиада", са носители на всички качества, които печелят всеобщото признание и уважение на околните.Наред с храбростта, издръжливостта и дори жестокостта на войните, те носят в себе си и най-нормалните човешки черти. Aхил е син на цар Пилей и богиня Тетида