Tag Archives: химичен елемент

Литий Литият е алкален елемент със сребристобял цвят. Той е най-лекият от металите - два пъти по-лек от водата. Той е мек метал и се реже с нож. По отношение на химически свойства и характеристики литият прилича на натрия. Литият се получава чрез електролиза на разтопен литиев и калиев хлорид. Той потъмнява и се окислява много бързо под влиянието на въздуха. Трябва да се съхранява в течност като суров нефт. По степ

Атомно ядро. Химичен елемент – изотопи и изобари. Реактивност АТОМНО ЯДРО – ГРАДИВНИ ЧАСТИЦИ ХИМИЧЕН ЕЛЕМЕНТ – ИЗОТОПИ И ИЗОБАРИ РЕАКТИВНОСТ – ВИДОВЕ РАДИОАКТИВНО РАЗПАДАНЕ І. Атомите са най-малките частици на химичния елемент, които са носители на неговите свойства. Атомът е сложна електронеутрална частица, която се състои от ядро и електронна обвивка. Според протонно-електронната теория на Иваненко Хайделберг (19