Tag Archives: части

Синтаксиса като наука. Основни признаци на изречението. Части на изречението I. Синтаксиса като наука. 1. Обща характеристика. Думата синтаксис е старогръцка и означава връзка, построение, ред, устройство. Синтаксиса е наука за свързването на думите в изречението. Синтаксиса се занимава с две езикови единици – словосъчетанието и изречението. Дълго време се смятало, че основната единица на синтаксиса е словосъчетани