Tag Archives: човекът

Човекът - Есе Човекът е наистина труден за разбиране. Биологично той не се различава съществено от останалите бозайнци, но въпреки това притендира, че заема върховата точка в еволюционната пирамида, заради неприсъщото за другите видове отношение към себеподобните. За това в езикът на хората са се появили думи и изрази, класифициращи подобно поведение: „хуманно отношение”, „човещина”, „състрадание” и т.н. Но връщайк